Đề về 73, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 73

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
34 - 2 lần 95 - 1 lần 65 - 1 lần 81 - 1 lần 30 - 1 lần
70 - 1 lần 73 - 1 lần 59 - 1 lần 01 - 1 lần 35 - 1 lần
08 - 1 lần 71 - 1 lần 24 - 1 lần 86 - 1 lần 75 - 1 lần
66 - 1 lần 91 - 1 lần 49 - 1 lần 61 - 1 lần
⇒ Mời các bạn tham khảo:

Thống kê chạm những hôm về 73

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 về 2 lần Đuôi 0 về 2 lần Tổng 0 về 2 lần
Đầu 1 về 0 lần Đuôi 1 về 5 lần Tổng 1 về 2 lần
Đầu 2 về 1 lần Đuôi 2 về 0 lần Tổng 2 về 2 lần
Đầu 3 về 4 lần Đuôi 3 về 1 lần Tổng 3 về 2 lần
Đầu 4 về 1 lần Đuôi 4 về 3 lần Tổng 4 về 3 lần
Đầu 5 về 1 lần Đuôi 5 về 4 lần Tổng 5 về 0 lần
Đầu 6 về 3 lần Đuôi 6 về 2 lần Tổng 6 về 1 lần
Đầu 7 về 4 lần Đuôi 7 về 0 lần Tổng 7 về 4 lần
Đầu 8 về 2 lần Đuôi 8 về 1 lần Tổng 8 về 3 lần
Đầu 9 về 2 lần Đuôi 9 về 2 lần Tổng 9 về 1 lần

Những ngày đề về 73, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày vềĐề về 73Đề hôm sauLô hôm sauHôm sau
6-8-2022
748 73
803 95
02-04-08-08-09-09-15-34-44-55-55-57-59-62-64-66-70-73-76-83-85-89-93-93-95-98-99 7-8-2022
19-12-2021
071 73
742 71
03-17-20-23-24-27-27-31-37-39-42-47-48-52-53-61-70-71-71-75-79-79-90-90-93-99-99 20-12-2021
22-9-2021
538 73
115 34
00-05-07-10-19-19-34-36-39-42-43-49-50-56-56-58-61-63-67-72-73-77-83-85-91-91-96 23-9-2021
9-3-2020
959 73
835 49
01-05-06-07-14-14-17-19-29-42-49-51-51-55-63-64-64-65-71-79-81-90-90-96-97-97-99 10-3-2020
7-2-2020
149 73
221 91
00-02-12-15-16-20-25-30-31-39-40-41-42-51-52-54-56-59-64-65-71-78-81-88-91-91-97 8-2-2020
29-8-2019
897 73
527 66
08-19-25-25-27-32-40-52-63-63-64-66-66-66-72-73-76-78-79-83-85-88-90-90-92-93-99 30-8-2019
28-6-2019
980 73
977 34
00-01-08-10-11-26-29-34-35-36-37-38-41-48-62-64-65-68-82-85-86-86-92-92-93-97-99 29-6-2019
7-6-2019
430 73
815 75
00-01-02-02-06-07-13-20-28-38-38-39-39-43-58-60-65-65-66-70-75-75-77-78-78-89-96 8-6-2019
3-6-2019
318 73
906 86
00-04-06-09-16-20-23-37-42-46-51-51-52-53-56-59-61-62-67-68-79-86-89-91-95-96-97 4-6-2019
19-3-2019
394 73
208 24
01-03-19-24-24-27-27-34-39-40-41-49-50-51-54-56-57-59-67-83-85-86-93-93-95-95-97 20-3-2019
22-8-2018
578 73
489 35
02-05-07-12-14-15-20-24-30-31-32-35-35-36-37-40-46-56-70-77-82-83-86-87-87-89-91 23-8-2018
26-5-2018
708 73
634 08
08-09-12-15-17-18-21-23-25-30-31-34-40-49-54-65-68-69-70-73-75-77-79-80-85-85-91 27-5-2018
4-3-2018
168 73
985 65
01-11-19-26-26-27-47-48-50-52-56-57-58-60-60-65-66-70-72-75-79-79-89-96-96-96-98 5-3-2018
2-2-2018
615 73
376 01
01-03-04-06-08-10-14-15-15-23-27-34-40-49-57-63-64-67-75-76-77-79-79-83-84-85-98 3-2-2018
30-12-2017
617 73
734 59
01-08-11-21-21-22-24-26-29-36-40-42-44-47-48-51-59-61-64-72-78-81-85-88-88-97-99 31-12-2017
29-12-2017
537 73
617 73
00-11-12-20-21-24-29-30-31-31-33-33-39-43-46-51-56-58-58-60-68-71-73-81-89-95-96 30-12-2017
20-9-2017
078 73
894 70
09-12-15-18-22-25-28-28-40-43-46-49-52-54-57-66-68-70-71-73-86-86-89-91-92-92-96 21-9-2017
10-11-2016
619 73
720 30
01-07-15-16-17-17-21-25-26-26-30-38-41-47-54-54-59-62-68-71-74-81-85-88-88-89-91 11-11-2016
31-10-2016
453 73
645 81
00-08-19-25-26-29-33-41-45-47-49-63-71-73-75-77-77-79-81-81-82-82-86-86-90-92-98 1-11-2016
28-10-2016
330 73
001 61
00-07-12-15-16-17-20-25-25-26-26-36-46-50-61-66-70-71-72-73-76-76-87-88-88-93-93 29-10-2016
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan ozkankarakoc k9wonders sLotkita88 diemaLco themystiqueshop waLnutpLease thecsuiteexec vivandscott smutawear exiLeyoshi skidgaragesaLe ourpei fLbossbabe yesteryearshek decorarsem ketonskadieta madewithvoLpi tuffnutstudio fiercetooL thenohorag